Menu Close

„Erasmus+” akreditacija

Projektas vykdomas:

2024-2027 m.

Projekto tikslai:

2024-2025 m.  Įtraukiojo ugdymo organizavimo ir vykdymo stiprinimas ikimokykliniame ugdyme.

2025-2026 m.  Žaliųjų įgūdžių ugdymas ir plėtojimas įstaigoje.

2026-2027 m. Dirbtinio intelekto įrankių panaudojimas kuriant personalizuotas ugdymosi aplinkas.

Vadovas, darbo grupė:

Daina Murauskienė – direktorė
Jūratė Baltrušaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 Ramutė Adomavičė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Živilė Taločkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Inga Širmulienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Sandra Karvelienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Skip to content