Menu Close

Erasmus+ projektas „Taikus švietimas patyčių prevencijai vaikystėje“ (“Peace Education in Early Childhood to prevent Bullying”)

Pavadinimas:

„Taikus švietimas patyčių prevencijai vaikystėje“ (“Peace Education in Early Childhood to prevent Bullying”)

PEEC

Nuo kadas vykdomas:

2019 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. spalio 31 d.

Vadovas, Darbo grupė:

Daina Murauskienė

Veiklos rezultatas:

Nr. 2019-1-DE02-KA202-006124 finansuojamas remiant Europos Komisija

Tikslai: Patyčių prevencija ankstyvajame ugdyme.

 Rezultatas:

  • Sukurti tarptautinių mokymų programą, skirtą ikimokyklinio ugdymo mokytojams, papildytą partnerių šalyse egzistuojančiomis taikaus švietimo praktikomis, skatinančiomis lygybę, įvairovę ir įtrauktį. Atlikti ankstyvojo ugdymo praktikų apklausą ir identifikuoti inovatyvias praktikas, atrinkti vertingą literatūrą bei tuo remiantis sukurti prevencinę smurto ir patyčių prevencijos programą, skirtą ankstyvajam ugdymui.
  • Sukurti profesionalų mokymo kursą ankstyvojo ugdymo mokytojams ir edukatoriams, sufokusuotą į taikų švietimą (t. y. skatinantį lygybę, įvairovę ir įtrauktį bei užkertantį kelią patyčioms ir smurtui.
  • Parengti įrankį, skirtą ankstyvojo ugdymo mokytojams praktikams, įtraukiant didaktinę medžiagą ir metodus, kurie bus naudojami taikiam švietimui ikimokykliniame amžiuje.
  • Skatinti inovatyvių mokymosi požiūrių plėtrą ir augimą, didinti ankstyvojo ugdymo edukatorių sąmoningumą.
  • Projekto rezultatų sklaidai ir tolesniam taikaus švietimo įtraukimui kaip neatsiejamai pradinio ir tęstinio mokymo daliai, ankstyvojo ugdymo mokytojų praktikų rengimui organizuoti Vokietijoje, Ispanijoje, Lietuvoje ir Kroatijoje keturis kvalifikacijos tobulinimo renginius, skatinančius įvairovę, lygybę, daugiakultūriškumą ir socialinę sanglaudą.
  • Norint gauti kokybišką produktą, kuris bus prieinamas kaip atviras švietimo išteklius, bus kruopščiai įvertintas procesas bei rezultatai. Projekto metu bus parengti šeši andragogai, kurie testuos mokymo kursą su 60 mokytojų praktikų.
  • Didinti supratimą apie ankstyvojo taikos ugdymo svarbą bei užkirsti kelią smurtui, paskatinti pasaulio profesionalus įtraukti taikaus švietimo metodologijos rinkinį ir mokymo kursą bei programą į mokymų el.portfelį.
  • Ilgalaikėje perspektyvoje daryti poveikį vaikams ir kitiems piliečiams, kursiantiems inovatyvią visuomenę bei siekiantiems socialinės sanglaudos.

Apie projektą pristatymas 

Sklaida

Projekto dienoraštis,

Metodinės medžiagos pristatymas 

Skip to content