Menu Close

ERASMUS+ projektas „Žalia ateitis“

Pavadinimas
Projektas 2023-1-LT01-KA122-SCH-000126743 – Žalia ateitis

Projektas vykdomas
2023-09-01 – 2025-02-28

Vadovas, darbo grupė
Daina Murauskienė – direktorė
Jūratė Baltrušaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 Ramutė Adomavičė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Živilė Taločkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Inga Širmulienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Sandra Karvelienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Tikslas
Tvarios mąstysenos ugdymas darželyje

Rezultatai
Mobilumo projekto dalyviai pagilins žinias, kaip tausoti aplinką, maisto ir energijos išteklius, kokius rinktis tvarius sprendimus padedančius ugdymo procese diegti vaikams tvaresnės gyvensenos įgūdžius.  Projekto mokymų metu  įgytos patirtys, kolegų sėkmės istorijos, pavyzdžiai  padės efektyviai  įgyvendinti įstaigos strateginius planus, kaip efektyviai išnaudoti erdves žaliajam ugdymui, formuoti tvarios mąstysenos ugdymą įstaigoje ir įtraukti vaikus į realias veiklas tvarumo klausimais.

Sklaida

Erasmus+  projektų pridėtinė vertė kuriant lopšelio-darželio edukacines erdves

Apie projektą
2023-09-16/22 d. vyks mokymai Kroatijoje Splito miete. Informacija apie mokymus

Mokymuose dalyvauja: Ramutė Adomavičė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Živilė Taločkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Jūratė Baltrušaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sklaida

 

2023-11-06/11 vyks mokymai Ispanijoje Tenerifės mieste. Informacija apie mokymus

Mokymuose dalyvauja:  Daina Murauskienė – direktorė
Inga Širmulienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Sandra Karvelienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Sklaida

 

2024-05-16/23    vyks darbo stebėjimas Graikijoje Atėnų mieste.
Stebėjime dalyvauja: Daina Murauskienė – direktorė
Inga Širmulienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Ramutė Adomavičė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Sklaida

 

2024-05-05/12 vyks darbo stebėjimas Turkijoje Stambulo mieste.
Stebėjime dalyvauja:  Živilė Taločkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Jūratė Baltrušaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sandra Karvelienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Sklaida

Skip to content