Menu Close

Tarptautinė gimtosios kalbos diena

Vykdydami programos„Darnus darželis“ tikslus, vasario 22 d. lopšelyje-darželyje „Smalsutis“, atsižvelgiat į vieną iš darnaus vystymosi tikslų, kurio esmė – užtikrinti visiems prieinamą kokybišką švietimą, paminėjome Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Tai svarbiausias UNESCO švietimo ir mokymosi principas, kviečiantis atrasti galimybes, plėsti akiratį ir prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos bei naujų technologijų. Šiai dienai paminėti susitiko du darželiai: Panevėžio r. Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“ ir Yildiz Technical University School iš Turkijos. Susitikimo metu vaikai vieni kitiems padainavo lietuvišką ir turkišką dainas, o po to bendrą dainą angų kalbą ir išsiaiškino kaip kiekvienoje šalyje skamba žodis „Labas“.

Skip to content