Menu Close

Korupcijos prevencija

Sąrašas pareigybių teikiamu specialiųjų tyrimų tarnybai
Korupcijos tvarkos aprašas
2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimo ataskaita
Dovanų vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas

Kam ir kaip pranešti apie korupciją?
Elektroniniu paštu: dembavald@gmail.com
Paštu adresu: Veteranų g. 19, Dembava, Panevėžio r.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai  tel. +370 5 266 33 33

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę mokykloje
Kristina Šukienė, tel. +370 45 594369, el. p. dembavald@gmail.com

Privačių interesų deklaravimas
Pareigų, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus sąrašas
Deklaruojantis asmuo privačių interesų deklaraciją pildo ir teikia elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau – PINREG). Prie PINREG prisijungiama iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) internetinio tinklalapio vtek.lt, nustatant deklaruojančio asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt. Deklaruojama pasirinkus skiltį „Deklaruojančiam“ → „Teikti deklaraciją“ → „Pildyti naują deklaraciją“. Pasirinkti „Einamos pareigos viešajame sektoriuje ir (ar) dalyvavimas pirkimų procedūrose“. Užpildyti deklaraciją ir ją pateikti.

Skip to content