Menu Close

Darbuotojai

 

 Administracijos darbuotojai

Direktorė Daina Murauskienė dembavald@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Baltrušaitienė dembavald@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ūkio klausimams Rasa Brazdžiuvienė dembavald@gmail.com
Vyr. buhalterė Rita Račkauskienė buhalteredemb@gmail.com
Logopedė Rasa Belazarienė dembavald@gmail.com
Vaikų maitinimo organizatorė Kristina Šukienė dembavald@gmail.com
Sekretorė-raštvedė Anželika Tamošiūnienė dembavald@gmail.com
Dokumentuotoja dembavald@gmail.com

Pedagoginiai darbuotojai

Mokytoja metodininkė Ramutė Adomavičė ramut.ramsyte.b@gmail.com
Mokytoja Agnė Jašinskienė agne.jasinskiene@gmail.com
Mokytoja metodininkė Živilė Taločkienė ziviledulkiene@gmail.com
Mokytoja Sandra Karvelienė sandra.karveliene@gmail.com
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jovita Niauronienė k.jovita@gmail.com
Meninio ugdymo mokytojas Lina Veršelienė linutezib@gmail.com
Mokytoja Vaida Triabienė triabai@gmail.com
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Inga Širmulienė sirmuliene.inga@gmail.com
Mokytoja metodininkė Sandra Šiaulė sandrasiaule@gmail.com
Mokytoja Jolita Čemolonskienė jolita.cem@gmail.com

Ugdymą aptarnaujantys darbuotojai

Judesio korekcijos spesialistė Anžela Kotova
Ikimokyklinio priešmokyklinio ugd. mokytojo padėjėja Janina Juškienė
IIkimokyklinio priešmokyklinio ugd. mokytojo padėjėja Žydronė Keliuotienė
Ikimokyklinio priešmokyklinio ugd. mokytojo padėjėja Lidija Mažylienė
Ikimokyklinio priešmokyklinio ugd. mokytojo padėjėja Rita Ochmanienė
Ikimokyklinio priešmokyklinio ugd. mokytojo padėjėja Vlada Sadauskienė
Ikimokyklinio priešmokyklinio ugd. mokytojo padėjėja Laura Klevinytė-Magdych
Mokytojo padėjėja Lilija Uniūnaitė
Mokytojo padėjėja Rasa Noreikienė
Mokytojo padėjėja Jūratė Žurauskienė
Virėja Lina Lapėnienė
Kiemsargė/ Valytoja Vilija Ambraškienė
Darbininkas Mečislovas Grincevičius
Virėjo padėjėja / Skalbėja Rita Maniokienė

 

 

Skip to content