Menu Close

Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2022 metai Pareigybės pavadinimas 2023 metai
Pareigybių skaičius Vidutinis metinis Pareigybių skaičius II ketvirtis
Direktorius 1 neskelbiama* Direktorius 1 neskelbiama*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  

1

 

neskelbiama*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  

1

 

neskelbiama*

Direktoriaus pavaduotojas ūkio klausimams 1 neskelbiama* Direktoriaus pavaduotojas ūkio klausimams 1 neskelbiama*
Vyr. buhalteris, vaikų maitinimo organizatorius, dokumentų tvarkytojas 2 1334,78 Vyr. buhalteris, vaikų maitinimo organizatorius, dokumentų tvarkytojas 2 1914,36
Mokytojas 8,86 1512,35 Mokytojas 8,86 1828,72
Meninio ugdymo mokytojas, logopedas, judesio korekcijos specialistas 1,75 1505,51 Meninio ugdymo mokytojas, logopedas, judesio korekcijos specialistas 1,75 1836,40
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas  

6

 

928,83

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas  

6

 

1192,39

Mokytojo padėjėjas 3 371,30 Mokytojo padėjėjas 3 1115,69
Valytojas 0,25 MMA Valytojas 0,25 MMA
Virėjas 1 neskelbiama* Virėjas 1 neskelbiama*
Virtuvės darbininkas, skalbėjas 1 MMA Virtuvės darbininkas 1 MMA
Kiemsargis 0,75 MMA Kiemsargis 0,75 MMA
Darbuotojas 0,25 neskelbiama* Ūkio darbuotojas 0,25 MMA
Skip to content