Menu Close

Logopedas

Lopšelyje-darželyje teikiamos logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. Logopedo darbo tikslas – laiku nustatyti kalbos ir kalbėjimo bei kitus sutrikimus ir, nuolat bendradarbiaujant su pedagogais, ugdytinių tėveliais, Pedagogine psichologine tarnyba, juos šalinti. Vaikų kalba tikrinama du kartus metuose: Rugsėjo – spalio mėnesiais tiriama vaikų kalba, siekiant nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. Gegužės- birželio mėnesiais įvertinama vaikų, lankiusių logopedinius užsiėmimus, padaryta pažanga, nustatomi pokyčiai vaikų kalboje ir rengiamas tolesnis vaiko kalbos korekcijos planas. Su vaikais, turinčiais šiuos sutrikimus, logopedas dirba individualiai ir pogrupiais pagal sutrikimų rūšį. Logopedo darbo grafikas:

Pirmadienis –  7.45-15.30 val.
Antradienis –  7.45-15.30 val.
Trečiadienis –  7.45-11.45 val.
Ketvirtadienis –  7.45-11.45 val.
Penktadienis – 7.45-11.45 val.

 

Konsultacijos tėvams teikiamos suderinus asmeniškai.

Specialųjį ugdymą Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka skiria lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija ar Pedagoginė psichologinė tarnyba, atsižvelgdama į vaiko poreikius ir tėvams (ar vaiko globėjams) sutikus. Asmens specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais įvertina lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija ar Pedagoginė psichologinė tarnyba Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bendrai nustatyta tvarka.

Skip to content