Menu Close

Kuriame

Kiemo erdvė:

Vaikai kartu veikia, žaidžia, fantazuoja kūrybiškai išnaudodami priemones, gamtinę medžiagą. Patys sumano, planuoja žaidimą, siūlo savo sprendimus, derina veiksmus.

Seka girdėtas ir savo sukurtas pasakas, kuria įvairias istorijas, eilėraštukus, inscenizuoja. Pasakoja knygelės, pasakojimo, pokalbio turinį, įvykių eigą. Interpretuoja, fantazuoja, kuria istorijas, pasakas, jas iliustruoja piešdami, aplikuodami, lipdydami iš plastilino.

Mėto kankorėžius į taikinį, skaičiuoja taškus. Sugalvoja, ką galima pasverti svarstyklėmis, sveria, įvardindami, kas sunkesnis, lengvesnis.

Pilyje žaidžia vaidmeninius žaidimus.

Kūrybiškai žaidžia su smėliu:

  • stato pilis,
  • tiesia kelius.

Tyrinėja komposto krūvoje aptinkamus vabaliukus.

Piešia ant stiklo ir veidrodžio įvairiomis priemonėmis.

Darželio vidaus erdvė:

  • kuria,
  • eksperimentuoja su šviečiančiomis dėlionėmis

 

Skip to content