Menu Close

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie vaikų sveikatą. Teikia konsultacijas mokytojas, tėvams (globėjas ) sveikatinimo klausimais. Teikia vaikams pagalbą ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius. Konsultuoja įstaigos darbuotojus vaikų maitinimo klausimais.

Teikia pirmąją medicininę pagalbą. Vykdo įstaigoje vykstančių vaikų sporto varžybų priežiūrą. Veda sveikatos ugdymo veiklas grupėse.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto grafikas – viena diena į savaitę.

Konsultacijos teikiamos tėvams suderinus asmeniškai.

Skip to content