Menu Close

Ką reiškia STEAM?

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste. STEAM yra integruotas mokymas(-is), kuris padeda vaikams  įgijamas  žinias iš karto pritaikyti praktiškai.

Skip to content