Menu Close

Skaitytas pranešimas metinėje konferencijoje „Darnus darželis“

Sostinės vaikų ir jaunimo centras Plungėje organizavo baigiamąją metinę konferenciją „Darnus darželis“. Šioje programoje dalyvavo ir apdovanojimus gavo 24 Lietuvos ikimokyklinės įstaigos. Mūsų įstaiga buvo pakviesta dalyvauti konferencijoje svečių teisėmis ir pristatyti tvarios mąstysenos principus, diegiamus darželyje. Pranešimą parengė ir skaitė, grįžusios iš Erasmus+ mokymų ir įgijusios naujų žinių apie tvarią mąstyseną, mokytoja metodininkė Ramutė Adomavičė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Baltrušaitienė.

Skip to content