Menu Close

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Inovacijos vaikų darželyje“

Nacionalinė švietimo agentūra vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001), kurio tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Siekiant šio tikslo, 16 įvairių sričių specialistų iš visos šalies, remdamiesi užsienio šalių gerąja patirtimi, Lietuvos vaikų darželių situacija ir poreikiais, parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinius dėl informacinių technologijų, STEAM, darnaus vystymosi ir kūrybingumo ugdymo diegimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose.

Sekantis projekto uždavinys ir žingsnis – išbandyti parengtus metodinės medžiagos priemonių rinkinius, tad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programas, pavaduotojams ugdymui ir direktoriams organizuojami 96 ak. val. mokymai.

Priešmokyklinio ugdymo mokymuose raginamos dalyvauti dviejų asmenų švietimo įstaigų komandos, kurias sudaro priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir pavaduotojas ugdymui arba direktorius. Mokymuose dalyviai, išbandydami priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinius, plėtos ir gilins kompetencijas, įgalinančias diegti ir kurti inovacijas, būtinas kokybiškam Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimui. Mokymams bus atrinkta 40 asmenų.

Į Priešmokyklinio ugdymo mokymus atrankos būdu pateko Panevėžio r. lopšelio-darželio „ Smalsutis“ komanda – „Pelėdžiukų” grupės mokytoja Inga Širmulienė ir direktorė Daina Murauskienė.

Kvalifikacijos tobulinimo programą „Inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas“. Kaip dirbti su priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?, sudaro 96 akademinės valandos. Iš jų 27 akademinės valandos skiriamos teorijai ir 37 akademinės valandos – praktiniam darbui auditorijoje, o 32 akademinės valandos skirtos kiekvieno mokymų dalyvio praktiniam mokymuisi savo darbo vietoje. Kiekvienas besimokantysis, atliekantis praktinę veiklą darbo vietoje, į virtualią aplinką (Moodle), skirtą programos dalyviams, įkels nufilmuotos inovatyvios veiklos video medžiagą arba pravestos veiklos audio įrašus bei refleksiją, įvertins naują patirtį, stipriąsias ir silpnąsias ugdomosios veiklos puses, pateiks idėjų veiklai tobulinti.a

Skip to content